Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Březen v 1.B

01.04.2016 20:01

Letošní březen patřil jarním prázdninám i slavení Velikonoc. Věřím,že nabrané síly z těchto dnů volna vydrží dětem až do konce školního roku. Dny výuky byly zpestřeny návštěvou Divadla Metro s pořadem Ulice plná kouzel. Dětem byl pomocí prvků černého divadla, tance, pantomimy a hudby humorně a zároveň poeticky nastíněn průběh lidského života. Před velikonočními svátky si děti  ve výtvarné dílničce ozdobily vajíčka voskem a obarvily je. Dvě hodiny březnové výuky byly věnovány programu se záchranáři, kteří děti seznámili s poskytováním první pomoci, s typy úrazů a s postupem při přivolání záchranky.

V matematice děti poznaly jednotku délky, hmotnosti a objemu. Řešily vztahy mezi čísly o x více, o y méně. Zdokonalují se v řešení slovních úloh, především ve tvoření a psaní odpovědí. Některé děti již přečtou svým spolužákům zadání slovních úloh. Spolužáci je vždy odmění svým potleskem.V českém jazyce se děti seznámily s dalšími písmeny. Zvykají si zadané texty nejen přečíst, ale i porozumět jim a odpovídat na otázky. V diktátech, kromě slov, začaly děti psát již celé věty. Téma v prvouce se věnovalo jaru  a velikonočním svátkům. 

Děti se učí pracovat ve skupině, na zadaných úkolech spolupracovat a vzájemně se ohodnotit. Skupinová práce patří k oblíbené činnosti.