Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Bleší trh - poděkování

01.11.2016 08:56

Vážení rodiče a přátelé školy,

na podzimním blešáku byla vybraná částka 1350 Kč.  Vybraná částka bude použita na pomůcky a vybavení školy Dubeč.

Děkujeme za hojnou účast, finanční podporu této akce a těšíme se příště. 

Zároveň upřímně děkujeme paní Jandošové za organizaci "blešáku".