Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Beseda s nadpraporčíkem J.Holubem (1.A,1.B,2.A,2.B,3.A,5.A)

13.11.2014 21:46

Dnes 13. 11. 2014 bylo studium na ZŠ zpestřeno poutavou přednáškou nadpraporčíka Bc. Jana Holuba z Preventivně informačního oddělení Policie ČR. Hlavním tématem byla prevence kriminality mládeže a popis práce policie jako takové. Pro zpestření těchto již tak velmi zajímavých besed jsme si mohli prohlédnout různé znehodnocené zbraně (řezy zbraní - zbraně již v praxi nepoužitelné, bez nutných součástek a úprav), které byly v historii policie používány. Těšíme se brzy na viděnou. Žáci ZŠ