Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

B, F, L, M, P, S, V, Z

11.12.2019 07:42

Všichni jsme se tuto řadu obojetných souhlásek učili. Ale ne každý našel tolik odvahy, aby si poměřil v úterý 26. listopadu své znalosti vyjmenovaných slov a slov jim příbuzným. Soutěž v ideálních prostorách školní jídelny byla určena pro žáky I. a II. stupně. Každá věková kategorie má totiž své výhody i nevýhody. Mladší právě toto učivo čerstvě probírali, starší mnohdy mohli pozapomínat, ale zase mají širší rozhled i bohatší slovní zásobu.

Ve tříčlenném družstvu musel být alespoň jeden chlapec, takže prvostupňových týmů soutěžilo celkem 9, ze druhého stupně jich bylo 17. Vedle samotných znalostí se totiž projevila dovednost vzájemně spolupracovat, umět ve vhodnou chvíli prosadit svůj názor, nebo od něho naopak ustoupit, plusem bylo rychlé čtení zadání, bleskové vybavení si znalostí, jazykový cit, který je třeba u posuzování příbuznosti slov, nakonec samozřejmě sečtělost a bohatý slovník. Žáci si vyzkoušeli, jak svedou pracovat v krátkém časovém limitu. Pro jednotlivá doplňovací cvičení - z celkových osmi – byly vyčleněny vždy dvě minuty, jejichž uplynutí ohlásil zvučný zvonek, list soutěžící otočili a vyplňovali hned další. Je třeba poděkovat žákům třídy 7. A, kteří skvěle pomáhali s organizačním zajištěním: časomírou, bedlivým sledováním dodržování pravidel soutěže při vyplňování odpovědí a se závěrečným úklidem jídelny tak, aby byla připravena zase pro první výdeje obědů.

Jak nakonec letošní první ročník soutěže dopadl? V cíli bylo dost těsno, výsledky jednotlivých vítězných pozic se lišily vždy jen o jednu chybu, dokonce žáci na čtvrté příčce byli jen o půlchybu „horší“ než ti na místě třetím. Ale to je život. A tak v čele soutěže stanuli žáci Lucka, Tony a Filip ze 7. A (12 chyb ze 200 jevů), druhé místo obsadili Ema, Daniel a Josef z 8. A (13 chyb) a trojlístek vítězů uzavírají žáci Filip, Jan, Matěj z 5. C (14 chyb). Odstupňované ceny každému z vítězů – knižní poukázky ve výši 300 a 200 Kč a bonboniéru Merci – financoval KRPŠ z vybraných prostředků. Děkujeme.

Co myslíte, že bylo nejtěžším oříškem k rozlousknutí? Určitě vedou slova vampýr a vánek zefýr. Pro některé to byla slova z českých luhů a hájů, totiž zeměpisné názvy, nad nimiž se muselo přemýšlet, od čeho mohou být vlastně odvozeny. Soutěžící si rozšířili znalosti ve všech možných oborech: ze zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, dějin umění, stavitelství… Celková úspěšnost odpovědí – 86,71% není také k zahození. I když je vždy co zlepšovat. Možná že příští rok poměříme znalosti opět. Vítězům blahopřejme a studujme z Pravidel českého pravopisu a ze Slovníku spisovné češtiny tak, abychom příští rok stanuli na stupních vítězů třeba i my.

 

Fotky najdete ve fotogalerii: www.zsdubec.cz/rodice-a-zaci/fotogalerie/#halimg-6222-jpg