Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

ANGLICKÝ JAZYK 4ABC/skup. Fikar Rozsah domácí přípravy od 23. 3. do 27. 3. 2020

19.03.2020 14:50

Lekce 11 , učebnice s. 24, 25. 

- napsat a naučit slovní zásobu

- přečíst a porozumět textu

Pracovní sešit s. 24 procvičit a zpracovat cv. 1-8

Cílem lekce je, umět pohovořit o nemoci, používat kladné a záporné stažené tvary slovesa být ( I'm..., You're...)

Lekce 12, učebnice s. 26, 27

- napsat a naučit slovní zásobu

pracovní sešit s. 26, 27 cv. 1-7 zpracovat

Cílem lekce je umět sdělit své záliby, ( I like....., I don't like, She doesn't like...),, umět sestavit otázku (např. How many posters have you got?, odpověď (např. Peter has got two posters, three badges, four....). Umět se zeptat na koníčky svých spolužáků.

Písemně sestavit a napsat do sešitů rozhovor se spolužákem ( vzor cv. 5 na straně 27 Učebnice).