Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Amelie - preventivní program 8.A, 8.B, 9.A

26.11.2018 09:52

V pondělí 19.11.2018 měli žáci osmých a deváté třídy možnost se zúčastnit preventivního programu: „Onkologicky nemocný v rodině“. Program zajistila Amelie z.s.

Žáci se seznámili se základními informacemi o tom, co se děje a jak je možné pomoci, když někdo v rodině onemocní onkologickým onemocněním.

Cílem programu bylo podat dobře formulované informace o onkologickém onemocnění a jeho dopadech na okolí.

Program byl veden interaktivní formou, žáci zhlédli videoprojekci příběhů skutečných pacientů. Žákům byly představeny možnosti v oblasti prevence vzniku onkologického onemocnění. Všichni si také odnesli malý informační materiál.