Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

AJ - domácí výuka pro 5. ročníky od 11.03.2020

11.03.2020 10:23

Zde najdou všechny skupiny AJ zadání samostatné přípravy. Je nutné sledovat aktualizace tohoto příspěvku.

Fikar: Zopakovat lekci 17, především znalost zápisu řadových číslovek, zápis datumu v aj, znalost názvů měsíců

                             lekce 18, čtení čl.1, s. 38, znalost slovíček, umět pohovořit o povolání svých nejbližších  známých., doplnit                                       cvičení z prac. sešitu L18, s. 38, 39, kromě cvičení 5, s. 39.

                             lekce 19, slovní zásoba, umět slovíčka, gramatika- pravidla pro stupňování přídavných jmen (jednoslabičných,                               dvojslabičných, vypracovat v pracovním sešitě cvičení 1-8, L19 s. 40-41

                             lekce 20, umět se zeptat na cenu zboží, orientovat se v britské a americké měně, v pracovním sešitě                                                 vypracovat z L 20, cvičení 1 - 8, s. 42-43, kromě cv. 7

 

Kondelíková : 19. lekce - Farm animals, vypsat a naučit se slov. zásobu

                        PB str.40 - pročíst texty

                              str.41 - opsat do š.sešitu tabulku stupň.příd. jmen,

                                           pís. odpovědět na otázky 41/4 do š.sešitu

                        WB str.40 - 41 zpracovat všechna cvičení písemně 

                        Průběžně opakovat slov. zásobu lekcí 17, 18 ( ústně i písemně )  

                               

Štancl: 

20. lekce - How much is it: 

- naučit se slovní zásobu, 

- v učebnici projít str. 42-43. Dle vzoru v učebnici se naučit a procvičovat správnou výslovnost cen. 

- Pracovní sešit - dodělat všechna cvičení str. 42-43. Dále pak zkontrolovat celý pracovní sešit a veškerá případná chybějící cvičení do str. 43 dodělat. Vyjímkou jsou cvičení s poslechem (symbol CD).

21. Lekce - I'll be there:

- učebnice str. 44-45 pročíst. Poslechová cvičení pouze číst. V případě možných nejasností ohledně výslovnosti doporučuji využít Google překladač (odkaz zde: https://translate.google.cz/?hl=cs&tab=wT&authuser=0#en/cs/ ).

- Gramatika  - Budoucí čas pro možné další vysvětlení možno použít stránku Help for English (odkaz zde: https://www.helpforenglish.cz/article/2007052802-budouci-cas )

- naučit se a znát slovíčka z obou stránek

- Pracovní sešit str. 44-45. dodělat všechna cvičení

22. Lekce - Revision

- Pouze si projít učebnici a zkusit odpovědět na všechny otázky ve hře na str. 46-47

- Vyplnit pracovní sešit, všechna cvičení str. 46-47

23. Lekce - Yesterday

- Učebnice str. 48-49, pročíst

- naučit se všechna slovíčka

- pro novou gramatiku - Minulý čas "To be" možno použít odkaz https://www.helpforenglish.cz/article/2009111701-minuly-cas-1-sloveso-byt

- pracovní sešit str. 48-49 všechna cvičení

 

 

 

Zvolánková

- projít zpětně celý pracovní sešit do 20. lekce a vypracovat chybějící cvičení

- Opakovat z lekce 17 měsíce, roční období, datumy + časové předložky

- Opakovat z lekce 18 zájmena, nejlépe ve větách

- Opakovat z lekce 19 stupňování přídavných jmen

- Lekce 21 - nová látka - BUDOUCÍ  ČAS - prostudovat str 44-45, v PS vypracovat str 44-45

-  na výklad gramatiky se podívejte zde : https://www.youtube.com/watch?v=2qVQC98x8q4 - pod videem jsou i cvičení

-  Lekce 22 je opakovací - vypracujte cvičení v PS str 46-47

 -  V uč. na str. 46-47 můžete hrát hru s otázkami nebo jen procvičovat čtení otázek a odpovědi na ně