Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Adaptační kurz 6. A + 6. B, 29. 5. – 31. 5. 2019 Cheznovice

04.06.2019 08:39

Ve středu ráno jsme vyrazili autobusem směr Cheznovice. Cesta příjemně utíkala a za více než hodinku jsme přijeli do rekreačního střediska Sv. Štěpán, kolem kterého se rozléhají krásné lesy, louky a rybník. Ubytovali jsme se, naobědvali se a vyrazili na procházku. Špatné počasí nás neodradilo od poznávání krás okolní krajiny.

Po návratu nás čekala vybíjená, fotbal, házení na koš a také večeře. Po ní jsme si společně zahráli nějaké hry a pak přišel zlatý hřeb večera - diskotéka. Pěkně jsme se oblékli, upravili, DJ nám hrál písničky na přání, a tak jsme se všichni pěkně bavili. Zábavu rozpustily až paní učitelky, které nás nahnaly do sprch a postelí.

Ve čtvrtek ráno jsme se drželi hesla: „Ranní ptáče, dál doskáče,” a vstali ještě před budíčkem, z čehož někteří neměli radost  Po snídani jsme nastoupili do autobusu a vyrazili do Plzně, kde nás čekala návštěva Techmanie. Moc jsme si to užili. Zaujaly nás různé modely a pokusy, které jsme si mohli sami vyzkoušet. Navštívili jsme i 3D kino. O zábavu se postaraly také paní učitelky, které si pro nás nachystaly záludné otázky a my na ně museli najít odpovědi. Poobědvali jsme řízek a hurá do Blovic na zámek. Ten jsme si prohlédli, vyslechli si povídání o době bronzové a železné a dokonce jsme si zkusili vyrobit vlastní měděný šperk. Po návratu nás páťáci z jiné školy, kteří byli ubytováni ve vedlejší budově, vyzvali na zápas ve vybíjené.

Pro velký úspěch se opakovala diskotéka, ale cítili jsme, že to ještě není vše. A také nebylo. Když se pořádně setmělo, vzaly nás paní učitelky na okraj lesa, odkud jsme viděli jen malá světýlka. Stezka odvahy!!! Ti, co se nebáli, šli sami, ostatní po dvojicích, ale všichni jsme byli stateční, došli až na konec, kde na nás čekal poklad. Byla již půlnoc, a tak jsme se museli rychle umýt a jít spát.

V pátek ráno už nás čekal bohužel jen odjezd. Vše zabaleno, uklizeno a hurá domů.