Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

9. A a 6. B na výstavě Naše Cesta

22.10.2014 20:43

Dnes s panem ředitelem 9. A navštívila interaktivní výstavu Naše cesta. V pondělí tuto akci měla i 6. B, která si tento počin velmi chválila. Obě třídy se shodly na to, že výstava je báječně přizpůsobená dětem a zajímavě připravena.

Výstava je jednou z aktivit projektu Chodicilide.cz, který usiluje o změnu postoje veřejnosti k lidem se zdravotním postižením. Na ploše 1200 m2 se žáci podívali například do speciálně upraveného bytu, vyzkoušeli si manipulaci s ortopedickým vozíkem, orientaci na ulici bez kontroly zrakem nebo pocity člověka, který neslyší zvuky kolem sebe. Na vlastní kůži si mohli vyzkoušet  sporty, hry i různé činnosti z pohledu člověka s omezením pohybu nebo bez využití některého ze smyslů, na který jsou zvyklí spoléhat. 

Co nám dala výstava Naše cesta:

Vyzkoušeli jsme si na vlastní kůži pohyb bez kontroly zraku, s omezenou hybností nebo bez možnosti vnímat zvukové signály.

Uvědomili jsme si, jaké nástrahy a bariéry na člověka se zdravotním postižením často číhají a vyzkoušeli si, jak mu v takových situacích pomoci.

Seznámili jsme se s pomůckami a nástroji, které člověk se zdravotním postižením může použít při realizaci běžných činností.

Pobavili jsme se a otestovali svoje dovednosti při hrách a sportech, kterými se baví lidé se zdravotním postižením.

Popovídali jsme si s našimi průvodci i hosty, s lidmi, kteří život se zdravotním postižení znají z vlastní zkušenosti.

Žáci 9.A a 6.B