Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

8B třída / Další tématika AJ do konce týdne 20. 3. 2020

16.03.2020 11:45

- pokračovat  v opakování gramat. časů (viz předchozí), použití ve větách.....

- L 15 , důraz položit na opakování gramatiky v uvedené lekci:

- zvratná a zdůrazňovací zájmena angl. / reflexive pronouns,v jednotném, množném čísle.

- tvorba: připojením složky - self v singuláru

             - připojením složky - selves v plurálu k zájmenu přivlastňovacímu (event. osobnímu -it)

Odpovídají české zvratné částici -se, -si a zájmenným tvarům  -sebe, -sobě

příklady   Singular. myself, yourself himself, hersef, itself

                Plural: ourselves, yourselves, themselves  viz Učebnice s. 33

Použití zvratných zájmen procvičte ve cvičeních 2 -  6 pracovního sešitu L 15 a cvičení zpracujte.

Naučte se slovní zásobu abyste byli schopni se dotázat na cestu, osobní údaje, vybavení pro cestující.

Stanovený rozsah splňte do 20, 3, 2020 

Upozornění:

V dalším období budeme pokračovat ve výuce a studiu distančním způsobem. K tomu vás chci požádat připravit se  na použití internetu, přihlásit se  a zapsat svým jménem a příjmením do kurzu na web adresu www. classroom.gooogle.com. Pro otevření kurzu použijte následující kód : V6pp7q5.

Ing. Miloslav Fikar