Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

5. B - Adopce rozely pestré

11.10.2013 09:50

5. B se stala adoptivním rodičem rozely pestré.

Za pomoc při organizaci akce děkujeme mamince Iloně Kypsoňové.