Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

45. ročník Olympiády v českém jazyce – školní kolo 2018/19

10.01.2019 11:03

V měsíci listopadu proběhlo školní kolo uvedené soutěže, kterou nám zaslali organizátoři z DDM v Praze 10. Zadání vytvořil Národní institut pro další vzdělávání MŠMT, v naší věkové kategorii mohli soutěžit nejen žáci 8. a 9. ročníků, ale i studenti víceletých gymnázií.   

Práce se dělila na dvě části; ta první byla zaměřena zejména na stylizační úpravy předloženého textu, na schopnost jednoznačně, výstižně a tvaroslovně správně se vyjádřit v jednotlivých cvičeních, stranou nezůstaly ani znalosti ze skladby a obecného tvarosloví. Druhá část byla slohová – na téma: Co všechno umí světlo. Soutěžící si mohl zvolit libovolný slohový útvar a v próze měl napsat na uvedené téma alespoň 25 – 30 řádků. Vyhodnocení této části nebylo lehké; v zájmu objektivnosti jsem klasifikovala: dodržení tématu, nápaditost a originalitu zpracování, plynulost a návaznost textu, užití vhodných jazykových prostředků, větnou stavbu, tvaroslovnou a pravopisnou správnost.    

Z naší školy se školního kola zúčastnilo 25 žáků 8. a 9. ročníků. Je nutno jim všem poděkovat, protože soutěž byla časově náročná, zabrala 2 x 60 minut, nicméně panovala při jejím vypracování zdravá soutěživost a zodpovědný přístup. Pro všechny žáky byla účast v soutěži jednou z dalších životních zkušeností, zejména v roce možných přijímacích zkoušek na vybrané střední školy. A některým se určitě bude hodit výborná či chvalitebná do celkového pololetního prospěchu.

Ovšem vyhrát mohou jen ti nejlepší; úspěšnými se stali ti, co mají v životě oči na šťopkách, nenosí na uších klapky, mají fištróna, zdravý selský rozum, jedli vtipnou kaši, mají pod čepicí a při čtení zadání nehodili hned flintu do žita. Ne všechny totiž při psaní slohové části políbila ta pravá múza, a tak zůstal jejich arch papíru bohužel nepopsaný.

Navíc úlohy byly založené nejen na školních znalostech, ale vedly k přemýšlivosti, ke zvládání otázek z jiného úhlu pohledu, k využití logického uvažování a k prokázání jazykového citu. Ten není – jak už mnozí vědí - každému vlastní, a proto je třeba ho poctivě rozvíjet četbou, kultivovaným jazykovým projevem a průběžným studiem.

Držme palce stávajícím vítězům, tedy Elišce a Danovi, v případě možnosti je zastoupí Matyáš, také žák 9. A. (Bodově se totiž příliš nepropadli: z 50 možných bodů získala Eliška  39 a oba další soutěžící 33,5 bodu.) 30. ledna je čeká účast v obvodním kole soutěže.