Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

3. b poslala pomoc do Afriky

24.02.2015 08:29

Paní Mapendo, která se svými 6 dětmi donedávna živořila v jedné z vesnic v Kongu, nyní již nemusí složitě obstáravat jídlo.

Děti usporádaly mezi sebou sbírku a prostřednictvím org. Člověk v tísni poskytly prostředky pro zakoupení kozy, slepice a kachny.  Koza přináší dětem mléko a později snad přibudou  i kůzlata. Vznikne tak malé hospodářství, které tuto rodinu uživí.

Tento malý finanční obnos tak pomohl získat alespoň této neúplné rodině naději na lepší budoucnost.

A naše děti si mohly uvědomit, že ne všude je život snadný, někdy je krutý. Děkuji jim za to, že se celé záležitosti ujaly s takovým nadšením.

Všem případným zájemcům rádi poskytneme potřebné informace a věříme, že nezůstaneme sami.

Natherová