Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

2.B v Dendrologické zahradě v Průhonicích

29.04.2014 22:01

Dne 29.4.  žáci 2.B navštívili Dendrologickou zahradu v Průhonicích. V programu  Co žije v zahradě děti s lektorkou absolvovaly procházku se čtyřmi zastaveními, kde se dozvěděly o zvířecích obyvatelích zahrad. Při procházce  vyplňovaly jednoduché úlohy do pracovních sešitů, které si pak odnesly jako suvenýr domů. Hry, ve kterých děti poznávaly živočichy i dřeviny, jim zpestřily program.Na závěr vycházky byl odměněm í žák, který nasbíral za dané úkoly nejvíce bodů. Po skončení programu zbyl čas, aby si děti v parku ještě pohrály na hřišti s hracími prvky.