Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

2.B Projekt: Roční období - podzim

21.10.2016 22:04

Tento týden byl zaměřen na téma  podzimu. Děti se rozdělily do pěti pracovních skupin.

I přes sychravé počasí, jsme v pondělí vyrazili na vycházku do lesa. Úkolem bylo nasbírání zajímavých přírodnin – listy, houby, plody, květiny, kůra či jehličí. Zároveň se každá skupina zaměřila na vyhledávání určeného stromu, ze kterého posbírala listy i plody. I když nám počasí nepřálo, dokázala ještě každá skupina postavit úkryt jako přezimující zvířátka. Vnímali jsme i vůni podzimního lesa. Do školy jsme se vrátili s množstvím přírodního materiálu.

V úterý nás čekala práce s roztříděným materiálem. Čtvrtka se stala paletou, na kterou jsme nanášeli a roztírali přírodniny. Zjistili jsme, že houby, listy šišky, měkké plody, květy zanechávají barevnou stopu. Každý si vystřihl ze své čtvrtky list, který nalepil. Vznikl velký podzimní obraz.

Ve středu si děti založily svůj Zápisník ročních období. Vzpomněly si na vycházku a každý namaloval svůj největší zážitek. Převládaly obrázky stavění úkrytů a sběru hub.

Práce, která děti čekala ve čtvrtek, bavila ty, které rády píší a vymýšlí příběhy. Psaly krátké vyprávění k nakreslenému obrázku. Příští týden si budeme výsledek jejich práce číst.

Pátek byl poslední den projektu a tak nás čekala práce s vylisovanými listy a plody. Každá skupina dostala siluetu svého stromu. Děti čtvrtku nejprve pokryly barevnými skvrnami podzimních barev a pak již nalepovaly vylisované listy a některé skupiny i plody svého stromu do jeho siluety. Vzniklo pět krásných velkých a vonících obrazů.