Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

100 krát sláva projektu Techmania

13.03.2014 11:04

    12. 3. navštívili žáci 4. B a 5. B, společně se svými učitelkami Plzeň, komplex Techmania.

    Byl zbudován v bývalém areálu Škodových závodů a je to první 3D planetárium u nás.

    Nabízí ZŠ a SŠ možnost doplnění výuky fyziky, zeměpisu, astronomie,...

    Nejprve jsme navětívili interaktivní centrum. Zde je nainstalováno 27 interaktivních exponátů. Děti zaujal interaktivní projekční globus. Ten představuje 700 krátkých snímků, zaměřených napřiklad na globální klimatické jevy (pohyb mořských a vzdušných proudů, vznik tornáda, simulace jednotlivých planet sluneční soustavy,...). Nával byl i u exponátu Model sluneční soustavy (zde je možnosti zabývat se gravitací na planetách, sto solárními systémy, Keplerovými zákony, simulací tornád, vulkanickou činností, rychlostí světla, fázemi Měsíce, složením Země, Slunce,...).

    V oblibě byl i skafandr, který si děti mohly vyzkoušet a vyfotit se.

    Nejvíc děti zaujal model vodíkové rakety. Po nabití (1 a půl minuty) začala časomíra odpočítávat (tak, jako na startovacích rampách) a vystřelila až do stropu zhruba do výšky 25 m.

    Poté jsme navštívili 3D planetárium. Po nasazení speciálních brýlí nám promítli 2 filmy - Krásy vesmíru a Astronaut.

    Jako kantorka musím nesmírně ocenit to, že den před návštěvou planetária jsem s dětmi probírala sluneční soustavu, planetu po planetě, jejich složení, vzdálenost,.... A najednou vše vidíme v 3D formátu, děti výskají nadšením a snaží se na některou z planet sahnout. Byla jsem také unešena. Jsem vděčná, že nemusím učit jen u tabule, s křídou, učebnicí,....

    Film Astronaut nám ukázal, jak působí stav beztíže na lidské tělo, co vydrží skafandr, jak probíhá výcvik astronautů. Propluli jsme vesmírnou tanicí a také se vydali na cestu mikroskopickými světy lidského těla.

 

    Vřele doporučuji všem kolegům a hlavně rodičům. Udělejte si krásný výlet do Plzně!!!