Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

1.A na výlovu

05.11.2016 09:51

Ve čtvrtek se žáci z 1.A vydali na výlov Podleského rybníka. Počasí nám od rána přálo, děti si cestou prohlédly stromy (o kterých se zrovna v prvouce učíme). 

Zastaveníčko bylo i u ovcí, koní a jelenů.

Výlov ryb na Podleském rybníku byl v plném proudu. Dětem rybáři ze Sedlčan vysvětlili a názorně předvedli svojí práci. 

Na oběd do školy se děti vrátily unavené, ale spokojené a plné dojmů.