Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

6. B v Anežském klášteře

10.12.2023 13:31

Ve čtvrtek 7. 12. jsme se vydali do Anežského kláštera, abychom se dozvěděli spoustu zajímavých informací o Vánocích.  Klášterem nás provázela moc milá paní, která nás svým výkladem opravdu zaujala.  Na úvod nám nejprve představila sv. Anežku a hned po seznámení s touto světicí jsme se odebrali přímo do galerie, kde jsme si prohlédli Vyšebrodský oltář a spoustu jiných zajímavých obrazů v originále - někteří z nás byli trošku překvapeni, že před námi nejsou kopie J A co jsme se dozvěděli? Že narození Ježíše Marii oznámil anděl Gabriel, Ježíš se narodil v Izraeli v Betlémě, v malém městě nedaleko Jeruzaléma, že Marii bylo asi 13 let a Vánoce se slaví od 3. st. Teď už také víme, že křesťané věří, že Ježíš byl Bůh i člověk a na svět přišel proto, aby zachránil lidi, kteří byli vyhnáni z ráje kvůli tomu, že neposlechli Boha a snědli zakázané jablko. Na obrazech jsme také hledali i jiné vánoční motivy – Tři krále, Josefa, pastýře, holubici… a samozřejmě jablko. Na závěr jsme dostali pracovní list s různými úkoly, abychom si ověřili, kolik jsme si toho během výkladu zapamatovali.  

Eva Nožičková