Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

50. ročník Olympiády v českém jazyce – školní kolo 2023/24

17.01.2024 13:56

Během prosince 2023  proběhlo školní kolo uvedené soutěže.V naší věkové kategorii mohli soutěžit nejen žáci 8. a 9. ročníků, ale i studenti víceletých gymnázií.   Práce se dělila na dvě části; ta první byla zaměřena zejména na stylizační úpravy, stranou nezůstaly ani znalosti ze zvukové stránky jazyka, z obecného tvarosloví či použití uměleckých prostředků. Z maximálního možného počtu 30 bodů získala vítězná děvčata 23 a 22 bodů.  Druhá část byla slohová – na téma: Poprvé sám/sama.  Soutěžící si mohl zvolit libovolný slohový útvar v próze a měli doporučeno napsat na uvedené téma 200 – 300 slov. Vyhodnocení této části nebylo lehké; v zájmu objektivnosti vyučující klasifikovaly dodržení tématu, nápaditost a originalitu zpracování, plynulost a návaznost textu, užití vhodných jazykových prostředků, větnou stavbu, tvaroslovnou a pravopisnou správnost.    Z naší školy se školního kola zúčastnilo 26 žáků 8. a 9. ročníků. Je nutno jim všem poděkovat, protože soutěž byla časově náročná, zabrala 2 x 60 minut. Ovšem vyhrát nemohou všichni, a tak v silné konkurenci soutěžících zvítězily Isi S. z 9. B a Libuška P. z 9. C, hned v závěsu s nepatrným rozdílem se umístily Zlata K. z 8. A a Stázka S. z 8. C. Blahopřejeme jim a 30. 1. 2024, kdy  naše dvě reprezentantky  čeká účast v obvodním kole soutěže, budeme držet palce!

Za všechny češtinářky Eva Nožičková