Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

48. ročník Olympiády v českém jazyce – školní kolo 2021/22

09.03.2022 05:28

V měsíci lednu proběhlo školní kolo uvedené soutěže, kterou nám zaslali organizátoři z DDM v Praze 10. Zadání vytvořil Národní pedagogický institut ČR, v naší věkové kategorii mohli soutěžit nejen žáci 8. a 9. ročníků, ale i studenti víceletých gymnázií.   

Práce se dělila na dvě části; ta první byla zaměřena zejména na stylizační úpravy předložených víceznačných či nevhodných formulací, stranou nezůstaly ani znalosti ze zvukové stránky jazyka, z obecného tvarosloví či ze způsobů tvoření slov. Z maximálního možného počtu 30 bodů získala vítězná děvčata 27 a 26 bodů. Někteří o rok mladší osmáci dosáhli pěkných 22 bodů. Druhá část byla slohová – na téma: U nás na náměstí/na návsi.  Soutěžící si mohl zvolit libovolný slohový útvar v próze a měl doporučeno napsat na uvedené téma 200 – 300 slov. Vyhodnocení této části nebylo lehké; v zájmu objektivnosti obě vyučující klasifikovaly dodržení tématu, nápaditost a originalitu zpracování, plynulost a návaznost textu, užití vhodných jazykových prostředků, větnou stavbu, tvaroslovnou a pravopisnou správnost.    

Z naší školy se školního kola zúčastnilo 13 žáků 8. a 9. ročníků. Je nutno jim všem poděkovat, protože soutěž byla časově náročná, zabrala 2 x 60 minut, nicméně panovala při jejím vypracování zdravá soutěživost a zodpovědný přístup. Pro všechny žáky byla účast v soutěži jednou z dalších životních zkušeností, zejména v roce možných přijímacích zkoušek na vybrané střední školy. A některým se určitě bude hodit výborná či chvalitebná do celkového pololetního prospěchu. Ti ze třídy, kteří se soutěže nezúčastnili, se mohli alespoň ve výuce češtiny seznámit se zadáním a řešením úkolů po ukončení termínu konání soutěže. Není přece nad zkušenost!

Ovšem vyhrát mohou jen ti nejlepší; úspěšnými se stali ti, co mají v životě oči na šťopkách, nenosí na uších klapky, mají fištróna, zdravý selský rozum, jedli vtipnou kaši, mají pod čepicí a při čtení zadání nehodili hned flintu do žita. Ne všechny totiž při psaní slohové části políbila ta pravá múza, a tak slabinou jejich práce mohla být absence plnovýznamových sloves, opakování slov, nedostatky v interpunkci, ale zejména dynamika děje, která činí práci čtivou a zajímavou.

Navíc úlohy byly založené nejen na školních znalostech, ale vedly k přemýšlivosti, ke zvládání otázek z jiného úhlu pohledu, k využití logického uvažování a k prokázání jazykového citu. Ten není – jak už mnozí vědí - každému vlastní, a proto je třeba ho poctivě rozvíjet četbou, kultivovaným jazykovým projevem a průběžným studiem.

Držme palce stávajícím vítězům, tedy Magdě a Zuzce z 9. B a Johance z  9. A. Dne  31. března  2022 je totiž čeká účast v obvodním kole soutěže.