Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

12. adventní zpívánky

09.12.2023 14:25

Již po 12. se ve středu 6. prosince rozezvučel kostel sv. Petra v Dubečku tóny koled.

Žáci 0.R a třídy 2.A zazpívali zimní písně a koledy. Své umění předvedly i děti z 5.A a další hosté. Závěrečné koledy za zvuku varhan zpívali i rodiče a všichni diváci.

Děkujeme za podporu paní Kohoutové a paní Hrůzové, které zpěváky i hudebníky krásně doprovázely. Velké poděkování patří i Jakubu Kohoutovi, který nás doprovázel na varhany. V neposlední řadě chceme poděkovat za poskytnutí krásných prostor kostela k našim zpívánkám.

Opět se v tomto prostředí dostavila milá vánoční atmosféra.