Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

třída 6.B

třídní učitelka: PhDr. Libuše Haubeltová

rozvrh třídy:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Po Aj M Fy Čj D Hv   Tvd Tvd
Ut Aj Čj M   Vv Vv
St M Z Aj Čj Infh        
Čt M Čj D Aj Pvp   Infd    
M Z Čj VkZ Tvh Tvh