Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Stránky kroužků:

Zájmové kroužky

Škola nabízí ve školním roce 2019/20 tyto zájmové kroužky: 

(Další kroužky jsou postupně upřesňovány)

 Přihláška do zájmových kroužků vedených zaměstnanci školy. Přihlášky do zájmových kroužků vedených jinými subjekty  než školou (Kroužky, Dům UM, TŠ Ivy Langerové, Věda nás baví apod.) provádějte přes kontakty těchto subjektů.

název vedoucí kdo den hodina kontakt cena
Keramika V. Kašparová bez om Po 12:00 - 12:45 kasparova
@zsdubec.cz
1000,- / pol.
Dětská Jóga M. Pešková 1.A Po 12:00 - 13:00 peskova
@zsdubec.cz
1000,- / pol.
Keramika V. Kašparová bez om Po 12:50 - 13:35 kasparova
@zsdubec.cz
1000,- / pol.
Dětská Jóga M. Pešková 4.A Po 13:00 - 14:00 peskova
@zsdubec.cz
1000,- / pol.
Keramika V. Kašparová bez om Po 13:40 - 14:25 kasparova
@zsdubec.cz
1000,- / pol.
Dětská Jóga M. Pešková 6.A Po 14:00 - 15:00 peskova
@zsdubec.cz
1000,- / pol.
Věda nás baví Věda nás baví o.p.s 2. - 5. tř. Po 14:00 - 15:00 www.
vedanasbavi.cz
1485,- / pol.
Kutilská dílna Beru kroužky I. st. Po 14:00 - 15:00 www.
berukrouzky.cz
775600308
1950,- / pol.
Hollywood Club Beru kroužky I. st. Po 15:00 - 16:00 www.
berukrouzky.cz
775600308
2250,- / pol.
Kreativní mysl Věda nás baví o.p.s 3. - 6. tř. Po 15:15 - 16:45 www.
vedanasbavi.cz
1845,- / 10 lekcí
Latinsko-americké
a stand. tance
TŠ Ivy Langerové bez om. věku Po 16:00 - 17:00 www.
ivalangerova.cz
2.000,- / pol.
3.600,- / rok
             
Keramika V. Kašparová bez om Ut 12:00 - 12:45 kasparova
@zsdubec.cz
1000,- / pol.
Angličtina Michaela Dvořáková Pražská sportovní a jazyková škola I. st. Ut 12:00 – 14:00 776555760 1700,- / pol.
Keramika V. Kašparová bez om Ut 12:50 - 13:35 kasparova
@zsdubec.cz
1000,- / pol
Keramika V. Kašparová bez om Ut 13:40 - 14:25 kasparova
@zsdubec.cz
1000,- / pol
Malý kuchař H. Říhová 4.+5. tř. Ut 14:00 - 15:00 rihova
@zsdubec.cz
1000,- / pol.
Florball DDM Dům UM 1.-3. tř. Ut 14:00 - 15:00 lazarek
@dumum.cz
777721743
přihlášky na
www.dumum.cz
1000,- / pol.
1400,- / rok
Deskové hry Beru kroužky I. st. Ut 14:30 - 15:30 www.
berukrouzky.cz
775600308
1950,- / pol.
Florball DDM Dům UM 4. - 5. tř. Ut 15:00 - 16:00 lazarek
@dumum.cz
777721743
přihlášky na
www.dumum.cz
1000,- / pol.
1400,- / rok
Šachy Mgr. P. Vávra I. st. Ut 15:10 - 15:55 777145620 950,- / pol.
             
Keramika V. Kašparová bez om. St 12:00 - 12:45 kasparova
@zsdubec.cz
1000,- / pol.
Keramika V. Kašparová bez om St 12:50 - 13:35 kasparova
@zsdubec.cz
1000,- / pol
Keramika V. Kašparová bez om St 13:40 - 14:24 kasparova
@zsdubec.cz
1000,- / pol
Zábavné "skorovědecké" pokusy Veselá věda z.ú. I. st. St 14:00 - 15:00 www.
veselaveda.cz
1590,- / pol.
Moderní tance Beru kroužky I. st St 15:00 - 16:00 www.
berukrouzky.cz
775600308
1800,- / pol.
Kung-fu NERO Centrum s.r.o 1.-6. tř. St 17:00 - 18:00 Marie Kúlová
605920575
1980.- / pol.
             
Angličtina Michaela Dvořáková Pražská sportovní a jazyková škola I. st. Čt 12:00 – 14:00 776555760 1700,- / pol.
Balet a moderní tanec
(Sport aréna)
M. Zemanová 1. - 6. tř. Čt 13:00 - 14:00 zemanovamr
@seznam.cz
723 222 961
900,-
/ pol.
Korálkování J. Koubíková 2.-5.tř Čt 14:00 - 15:00 koubikova
@zsdubec.cz
1000.- / pol.
Korálkování J.Koubíková 2.-5.tř Čt 15:00 - 16:00 koubikova
@zsdubec.cz
1000,- / pol.
             
Divadlo k Smíchu J. Mareš II. st. 14:00 - 16:00 reditel
@zsdubec.cz
zdarma
Basketbal R. Walter 1.-3. tř. 15:00 - 16:00 richard.walter
@sokoldubec.cz
724 689 015
1000,- / pol.