Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Stránky kroužků:

Zájmové kroužky

Škola nabízí ve školním roce 2018/19 tyto zájmové kroužky: 

(Další kroužky jsou postupně upřesňovány)

 Přihláška do zájmových kroužků (přihlášky do zájmových kroužků vedených jinými subjekty  než školou (Kroužky, Dům UM, TŠ Ivy Langerové, Věda nás baví) provádějte přes jejich kontakty)

název vedoucí kdo den hodina kontakt cena
Nepovinná angličtina M. Fikar 1. třída úterý 14:00 - 14:45 fikar
@zsdubec.cz
zdarma
Nepovinná angličtina M. Fikar 1. třída středa 14:00 - 14:45 fikar
@zsdubec.cz
zdarma
Angličtina s rodilým mluvčím R. Woodard 2.-6. třída pondělí od 13:30 robjonwood
@hotmail.com
773566382
1500,- / pol.
Angličtina s rodilým mluvčím R. Woodard 2.-6. třída úterý od 14:00 robjonwood
@hotmail.com
773566382
1500,- / pol.
Angličtina s rodilým mluvčím R. Woodard 2.-6. třída středa od 13:30 robjonwood
@hotmail.com
773566382
1500,- / pol.
Korálkování J. Koubíková I. stup. čtvrtek 15:00 - 15:45 koubikova
@zsdubec.cz
1000,- / pol.
Korálkování J. Koubíková I. stup. pátek 14:00 - 14:45 koubikova
@zsdubec.cz
1000,- / pol.
Dětská jóga M. Pešková 3. třída pondělí 12:00 - 13:00 peskova
@zsdubec.cz
600,- / pol.
Dětská jóga M. Pešková 5. třída pondělí 13:00 - 14:00 peskova
@zsdubec.cz
600,- / pol.
Kroužek čtení J. Kubešová 2. - 3. třída středa 13:00 - 14:00 kubesova
@zsdubec.cz
500,- / pol.
Práce s papírem R. Novotná 1.-2. třída každé
druhé
pondělí
15:15 - 16:30 novotna
@zsdubec.cz
350,- / pol.
Balet +
moderní tanec
M. Zemanová 1.-5. třída úterý 13:00 - 14:00 zemanova
@zsdubec.cz
850,- / pol.
Keramika V. Kašparová bez. om úterý 12:00 - 12:45 kasparova
@zsdubec.cz
1000,- / pol.
 
Keramika V. Kašparová bez. om úterý 12:55 - 13:40 kasparova
@zsdubec.cz
1000,- / pol.
Keramika V. Kašparová bez. om úterý 13:50 - 14:35 kasparova
@zsdubec.cz
1000,- / pol.
Keramika V. Kašparová bez om. středa 12:00 - 12:45 kasparova
@zsdubec.cz
1000,- / pol.
Keramika V. Kašparová bez om. středa 12:55 - 13:40 kasparova
@zsdubec.cz
1000,- / pol.
Keramika V. Kašparová bez om. středa 13:50 - 14:35 kasparova
@zsdubec.cz
1000,- / pol.
Informatika J. Všetečka   středa 14:00 - 15:00 vsetecka
@zsdubec.cz
600,- / pol.
Divadlo k smíchu J. Mareš II. stup. pátek 14:00 - 15:00 (15:30) reditel
@zsdubec.cz
zdarma
Angličtina Pražská sportovní a jazyková škola I. stup. úterý + čtvrtek 12:00 – 14:00 Michaela
Dvořáková
776555760
1700,- / pol.
Kung-fu NERO Centrum s.r.o I. stup. středa 17:00 - 18:00 Marie Kúlová
605920575
1980.- / pol.
Věda nás baví Věda nás baví o.p.s 2. - 5. třída pondělí 14:00 - 15:00 info
@vedanasbavi.cz
1485,- / pol.
Zábavné "skorovědecké" pokusy Zábavná věda, z.ú. I. stup. středa 14:00 - 15:00 722772424
milan.mraz @veselaveda.cz
 
Latinsko-americké
a stand. tance
TŠ Ivy Langerové bez om. věku pondělí 16:00 - 17:00 www.
ivalangerova.cz
2.000,- / pol. 3.600,- / rok
Šachy Mgr. P. Vávra I. stup. úterý 15:00 - 15:45 777145620 950,- / pol.
Florball DDM Dům UM 1. - 3. třída úterý 14:00 - 15:00 lazarek
@dumum.cz 
777721743 
přihlášky na 
www.dumum.cz, 
1000,- / pol.
1400,- / rok
Florball DDM Dům UM 4. - 5. třída úterý 15:00 - 16:00 lazarek
@dumum.cz
777721743
přihlášky na
www.dumum.cz, 
1000,- / pol.
1400,- / rok
Kutilská dílna Beru kroužky   pondělí 14:00 - 15:00 www.
berukrouzky.cz
775600308
1950,- / pol.
Hollywood Club Beru kroužky   pondělí 15:00 - 16:00 www.
berukrouzky.cz
775600308
2250,- / pol.
Moderní tance Beru kroužky   středa 15:00 - 16:00 www.
berukrouzky.cz
775600308
1500,- / pol.
Malý kuchtík Beru kroužky   středa 14:00 - 15:00 www.
berukrouzky.cz
775600308
1950,- / pol.