Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Další pedagogičtí pracovníci 

2017/2018:

Speciální pedagog:

Mgr. Jana Sobotková:      sobotkova@zsdubec.cz

Konzultační hodiny: pondělí 14:00 -15:00 hod. 

 Vychovatelky družiny:

I.oddělení (0.roč., část 3.C):     Renáta Pěknicová - vedoucí vychovatelka                          

                                                 email: renata.peknicova@seznam.cz

II.oddělení (1.A):                      Renata  Novotná

III.oddělení (2.A):                     Helena  Mertová 

IV.oddělení (1.B):                     Ludmila Hamáčková

V.oddělení (3.A, část 3.C):       Blanka Vedrová    e-mail:  vedrova@zsdubec.cz

VI.oddělení (2.C):                     Pavla Vaškovičová  e-mail:  vaskovicova@zsdubec.cz

VII.oddělení (3.B):                    Jitka Křížová

VIII. oddělení (2.B):                  Lucie Klementová

Vychovatelka - Školní klub:

Mgr. Helena Kropelnická

Asistenti pedagoga: 

Eliška Kučerová

Jitka Křížová

Jitka Koubíková

Mgr. Jaroslava Horynová

Karin Speváková

Sociální asistent: 
Alžběta Fišerová