Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

eTwinning Label - certifikát

Aktivní projekty:
 

Ukončené projekty:

European ETWINNING Lessons

Od 23.10.2017 jsme opět navázali spolupráci se školou Kildegaardskolen z městské části Herlev v Kodani v Dánsku. Vytvořili jsme společně nový projekt v rámci organizace EU na podporu spolupráce škol v Evropě - eTwinning "European etwinning lessons".
 
Doufáme, že se díky této spolupráci podaří, pro naše žáky, vytvořit vhodné prstředí pro navazování mezinárodních kontaktů a přirozeného procvičování anglického jazyka. 
 
Detaily programu můžete nalézt zde.
 

Friendship between children from different countries

Základní škola zahájila ve školním roce 2014/15 mezinárodní spolupráci se školou Kildegaardskolen z městské části Herlev v Kodani v Dánsku. Vytvořili jsme společně projekt v rámci organizace EU na podporu spolupráce škol v Evropě - eTwinning.
 
Cílem našeho projektu, který se jmenuje "Friendship between children from different countries", je spolupráce mezi školami založená na konverzaci v anglickém jazyce. Komunikace bude probíhat online pomocí videokonferencí a bude zaměřena na různá téma. Dalším cílem  je zajistit a zprostředkovat pravidelnou komunikaci mezi dětmi, která může být v konečné fázi završena výměnnými pobyty našich žáků v Kodani a dánských žáků v Praze.
 
Do programu se budou postupně zapojovat další školy z Evropy.
 
Projekt žákům umožní zlepšit schopnost komunikace v anglickém jazyce, získání informací a možná i zkušeností o životě v jiných částech Evropy, a v neposlední řadě navázání přátelských kontaktů v rámci Evropy.
 
Projekt byl schválen a 12.1.2015 získal certifikát Evropské únie "eTwinning Label".
 
Na detaily a průběh projektu se můžete podívat zde.

ShakespearE & Cervantes

Naše škola vstoupila ve školním roce 2015/16 do dalšího mezinárodního projektu škol "Shakespeare a Cervantes". 

V rámci tohoto projektu žáci spolupracovali v angličtině a španělštině s žáky ze Španělska.

Hlavním tématem projektu je společné výročí umrtí těchto dvou významných autorů světové literatury. Projekt vyvrcholil výměnným zájezdem se školou z Valencie, který se uskutečnil na konci školního roku a byl velmi úspěšný. Vzhledem k tomu, že projekt byl koncipován jako oslava dvou významných autorů světové literatury, byl vázán na konkreétní rok ve kterém měli oba autoři výročí. To již proběhlo a proto bude projekt ukončen.

Spolupráce se školou z Valnencie však nikoliv. Ta bude pokračovat v rámci projektu Friendship between children from different countries.  

Na detaily a průběh projektu se můžete podívat zde

European Languages

Ve školním roce 2016/17 jsme v návazanosti na blížící se ukončení projektu Shakespeare and Cervantes a vzhledem ke zhoršení komunikace za strany škloy v Kodani hledali další možnosti pro rozvoj komunikačních schopností našich žáků v anglickém jazyce formou mezinárodní spolupráce.
 
Vstoupili jsme proto do projektu Eurpean Languages který je administrován školou z Nizozemí. Cílem projektu je zvýšit povědomí žáků o pestrosti jazyků v Evropě a umožnit našim mladším žákům, především ze šestých a sedmých ročníků, získat přátelé v zahraničí a komunikovat s nimi v angličtině.
 
Vzhledem ke zdravotním problémům holandských kolegů, kteří měli na starosti administraci projektu na holandské straně jsme již v následujícím roce naši účast v tomto projektu neobnovili.
 
Projekt byl tedy z naší starny ke 30.6.2017 uzavřen.
 
Více podrobností o projektu naleznete zde.