Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Fotky 1-9.B ročník 2012/13 - 2020/21

třída 8.B

třídní učitelka: PhDr. Libuše Haubeltová

rozvrh třídy platný od 1. 2. 2020:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Po Aj Ch M Pp Čj Rj/Šj - Tvd Tvd
Út M Aj/KAj Hv Čj F D - - -
St M KAj/Šj Aj/Rj Čj Z Ch - Pvp Pvp
Čt M Vv Pp Čj - Tvh Tvh - -
M Čj D F Aj Vko - - -

rozvrh třídy od 2.12.:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Po Aj Ch M Pp Čj Rj/Šj - Tvd Tvd
Út M Aj/KAj Hv Čj F D - - -
St M KAj/Šj Aj/Rj Čj Z Ch - Pvp Pvp
Čt M Vv Pp Čj - Tvh Tvh - -
M D Čj F Aj Vko - - -
 

Nabídka povinně volitelných předmětů: Výtvarné techniky, Robotika, Přírodovědně-chemická praktika