Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

třída 6.A

třídní učitelka: Mgr. Andrea Vlčková

Rozvrh:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Po Aj M Čj Fy D    
Ut Aj Čj Z M Vv Vv      
St M Čj Aj VkZ   Infh Tvh Tvh  
Čt M Čj Hv Aj PVP   Infd Tvd Tvd
Čj Z M D