Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Fotky 1-9.C ročník 2018/19 - 2026/27

Třída 3.C

Třídní učitelka: Renáta Pěknicová
 
rozvrh - II. pololetí:
 
  1. 2. 3. 4. 5.
Po M Čj Prv Aj Čj
Út Aj Hv Čj M Vv
St Tv M Čj Prv Čj
Čt Čj M Prv Čj
M Čj Aj Tv  
 
 

Přístup na on-line výuku:

https://meet.google.com/ewi-nxxz-fde

Přístup do google classromm: https://classroom.google.com/

Číslo kurzu: qebz7qv