Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

TŘÍDA 3.b

třídní učitelka: Mgr. Věra Natherová
 
 
rozvrh:
 
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Po M Čj Čj Aj Tv  
Ut M Čj Pr Čj Aj  
St M Čj Pr Tv Hv  
Čt M Aj Čj Pc Vv  
M Čj Čj Pr    

 

rozvrh platný od 1.2.2018:
 
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Po M Čj Čj Aj    
Ut M Čj Pr Aj  
St M Čj Pr Čj Hv  
Čt Aj M Tv Tv Čj  
M Čj Čj Pr Vv