Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Fotky 1-9.A ročník 2015/16 - 2023/24

TŘÍDA 6.a

třídní učitelka: Bc. Racková Johana
 
rozvrh:
 
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Po Aj M Čj Z Tvd Tvh Tvh --- ---
Út M D Čj VkZ --- Hv ---
St Aj/KAj M Čj Z Aj/KAj Fy --- --- ---
Čt Čj Pp M Aj/Inf Vv Vv --- PVP PVP
Čj M Aj/Inf D Tvd --- --- --- ---

Nabídka povinně volitelných předmětů: výtvarné techniky, robotika, dějepisný seminář, přírodovědná praktika, fyzikální praktika