Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

TŘÍDA 3.a

třídní učitelka: Mgr. Helena Kropelnická
 
rozvrh:
 
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Po Čj M Pr Aj    
Ut M Čj Tv Čj Aj  
St Čj M Pr Vv Čj  
Čt Čj Aj Tv M Pc  
M Čj Pr Hv Čj  

 

rozvrhplatný od 1.2.2018:
 
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Po Čj M Pr Aj Čj  
Ut M Čj Čj Aj  
St Čj M Pr Vv Čj  
Čt Aj M Tv Tv Čj  
M Čj Pr Hv