Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Kouření na WC ve škole

14.03.2019 10:01

V minulém týdnu bylo zaznamenáno kouření žáků 9. třídy na WC ve druhém patře. Vzhledem k tomu, že nebylo možné prokázat, kteří z přítomných žáků skutečně kouřili a co kouřili, byli o záležitosti "pouze" informováni rodiče.

V každém případě, bude-li se podobná situace opakovat, bude postupováno zcela v souladu se školním a kázeňským řádem, to jest sníženou známkou z chování a to bez ohledu na skutečnost, zda konkrétní žák byl přistižen s cigaretou, nebo zda se přestupku účastnil pouze jako divák.

Zákaz kouření (čehokoliv) a užívání návykových látek platí v celém areálu školy a jeho porušení bude trestáno, a to bez ohledu na to, zda jde o první, nebo opakovaný přestupek tohoto druhu u konkrétního žáka.