Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Archiv článků

Pro  přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní. Toto potrvrzení lze, po absolvování antigenního testu,...
Škola na základě pozitvního výsledku testu informuje zákonné zástupce a vystaví pro ně potvrzení. Rodič na základě této informace odvede dítě ze školy a následně provede rezervaci na PCR test na stránce https://testovani.uzis.cz/. (K testování s sebou vezme potvrzení školy o výsledku antigenního...
Vážení rodiče, využili jsme dlouhodobé uzavření škol z důvodu pandemie, abychom zrealizovali dlouho plánovanou rekonstrukci všech toalet a sociálního zázemí školy. Vše jsme v maximální možné míře urychlili, ale technologické postupy potřebuji určitý čas, aby bylo vše uděláno v pořádku a dlouho nám...
Vážení rodiče, v souvislosti se znovuotevíráním prvního stupně školy od 12.4. bych vás opět chtěl požádat o ohleduplnost a dodržování pravidel. Jenom tak můžeme v co nejvyšší míře omezit případné riziko opětovného uzavření některých tříd z důvodu karantény. Dostali jsme jasné pokyny, kdy při...
Dne 12. 4. nastupují na prezenční výuku ve škole třídy 0.A, 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 5.A a 5.B. Třídy 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 5.C a celý druhý stupeň zůstávají v tomto týdnu na distanční výuce, která bude pokračovat ve stejném režimu jako doposud. Od 19.4. se třídy, s výjimkou přípravné třídy,...
Vážení rodiče, jak víte, včera vláda ČR rozhodla, že od 12.4. bude obnovena prezenční výuka žáků přípravné třídy a prvního stupně za specifických podmínek. Přípravná třída bude mít pravidelnou prezenční výuku. První stupeň bude mít rotační výuku, což znamená, že polovina tříd bude mít prezenční...
Třída 5.B se rozhodla pomoci zoologické zahradě ve Dvoře Králové, která následkem koronavirové krize taktéž přišla o své veškeré návštěvníky. V rámci projektu „Pozvi zvíře na oběd“ se ve třídě vybralo celkem 8OOO Kč. Díky této částce mohla třída pozvat na oběd celkem 36 zvířat, mezi kterými byl...
Vážení rodiče, tento školní rok se žáci šestých tříd seznamovali se základy fyziky (základními fyzikálními veličinami a jejich měřením) netradičně, především z jejich domovů a prostřednictvím online hodin. I přes ne zcela ideální podmínky jsem se snažila pojmout výuku co nejvíce prakticky. Děti...
1. Budete pracovat s lekcí č. 6 My House ( PS s. 39 - 45) 2. Zopakujte slovní zásobu L6 (v PS cv. 1, s. 39) 3. Zpracujte cvičení PS s. 41 cv. 4, 5 4. Ve cvičení 6 s. 42 se pokuste hledat slova začínající písmeny "v" a "w" a zakroužkujte 5. Ve cvičení cv. 7 s. 42 vyhledejte slova začínající na "v"...
Záznamy: 1 - 10 ze 1444
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>