Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Archiv článků

Příběh potravin

16.06.2019 17:56
Jednou za rok je na farmě v Netlukách pořádána populárně naučná akce  s názvem Příběh potravin.Některým třídám se podařilo na tuto akci objednat, a tak se mohly vydat na farmu do Netluk.A co jsme se nového dozvěděli? Na políčkách jsme se od našeho průvodce dozvěděli, jaké jsouvýhody...
Vážení rodiče, informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků a přípravné třídy ve školním roce 2019/20 se bude konat v pondělí 24.6.2019 od 16:00 v budově školy.

Mise Vyšehrad 5.B

10.06.2019 14:52
Ve středu 5.6.2019 jsme navštívili Národníkulturní památku Vyšehrad. Excelentně připravený program nás zcelapohltil. Také počasí nám přálo, bylo přímo luxusní.Náš program začal na Starém purkrabství, kdejsme se rozdělili do pěti skupinek. Cílem interaktivního programubylo sesbírat šest...
Na naší škole probíhaly preventivně vzdělávací programy SPJ. (Sociáně patologické jevy) Všechna témata byla přizpůsobena konkrétním věkovým skupinám a byla vzájemně propojená. Podoba programů vznikala na základě dlouhodobých zkušeností, a to jak policistů, tak i vzdělávacích zařízení. Během...
V průběhu celého školního roku nás navštěvovali příslušníci městské policie. Přednášky absolvovaly všechny třídy naší školy. Mezi nejzajímavější patřily besedy např. Jak si nenechat ublížit, Bezpečně v dětském kolektivu, Mimořádné události.……. Pro příští rok máme pro naše žáky připravený další...
Na naší škole probíhaly preventivně vzdělávací programy SPJ. (Sociáně patologické jevy) Všechna témata byla přizpůsobena konkrétním věkovým skupinám a byla vzájemně propojená. Podoba programů vznikala na základě dlouhodobých zkušeností, jak policistů, tak i vzdělávacích zařízení. Během přednášky...
V průběhu celého školního roku nás navštěvovali příslušníci městské policie. Přednášky absolvovaly všechny třídy naší školy. Mezi nejzajímavější patřily besedy např. Jak si nenechat ublížit, Bezpečně v dětském kolektivu, Mimořádné události.……. Pro příští rok máme pro naše žáky připravený další...

Výskyt vší

07.06.2019 12:15
Vážení rodiče, na druhém stupni se vyskytly vši. Prosíme o kontrolu vlasů vašich dětí. Děkujeme.
Třídní výlet s naší paní učitelkou a obětavou paní asistentkou Kučerovou do středočeské Kouřimi byl příjemným završením všeho dění v posledním květnovém týdnu tohoto školního roku a dokreslením letošního dějepisného učiva. Předcházely mu totiž sportovní den 2. stupně a středeční návštěva...
Ve středu ráno jsme vyrazili autobusem směr Cheznovice. Cesta příjemně utíkala a za více než hodinku jsme přijeli do rekreačního střediska Sv. Štěpán, kolem kterého se rozléhají krásné lesy, louky a rybník. Ubytovali jsme se, naobědvali se a vyrazili na procházku. Špatné počasí nás neodradilo od...
Záznamy: 1 - 10 ze 1202
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>