Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Kvalifikovaný učitelský sbor

Rozšířená výuka angličtiny + spolupráce se zahraničními školami

Sportovní a volnočasové aktivity

Plán týdne od 27.5. do 2.6.

29. - 31.5. - 6.A,B - Adaptační pobyt

Pondělí 27.5.

-

Úterý 28.5.

Sportovní den 2. stupně - O pohár ředitele školy

Třídní schůzky a konzultace - 1. st. od 16:30 hod., 2. st. od 17:00 hod.

Středa 29.5.

7.B - Anežský klášter

Čtvrtek 30.5.

7.B - výlet

4.A,B - Dopravní výchova

4.C, 5.A,B - Kino CČM

výběr žáků 1. - 3. roč. - Florbal (Děkanka)

Pátek 31.5.

0. - 2. ročník - Dětský den

4.C, 5.A - Dopravní výchova

 

Plán týdne od 20.5. do 26.5.

16. - 22.5. - 1.A - ŠVP

14. - 21.5. - Návštěva Španělů v naší ZŠ

23. - 24.5. - 5.A,B - výlet

Pondělí 20.5.

0.r., 1.C - Letiště

Úterý 21.5.

3.A,B,C - Prevence MP

Středa 22.5.

3.A,B,C - Kino CČM 

vybr. žáci 7. roč. - soutěž v Čj

5.A,B, 9.A - Prevence MP

Čtvrtek 23.5.

8.A - Barokní Praha

2.A - Muzeum hl. m. Prahy

1.A,B - Prevence MP

od 12:15 hod. - Konzultace PPP

Pátek 24.5.

vybr. žáci 4.B,C - Pomněnkový den (PČR - Holešovice)

Sobota 25.5.

od 13:00 hod. - Dětská divadelní přehlídka (Špejchar)

 

Základní škola, Starodubečská 413, přijme od 1.9.2019 učitele českého jazyka. V případě zájmu zašlete životopis na adresu reditel@zsdubec.cz.

Základní škola, Starodubečská 413, přijme od 1.9.2019 kuchařku, nebo pomocnou kuchařku do školní kuchyně. V případě zájmu zašlete životopis na adresu reditel@zsdubec.cz.

Co se děje ve škole

Divadelní festival

24.05.2019 11:42
V sobotu 25.5.2019 se ve špejcharu v Dubči koná desátý ročník Dětské Divadelní Přehlídky, festivalu divadelních souborů složených ze žáků druhých stupňů základních škola a víceletých...
Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že naše zveřejněná kriteria pro přijetí žáků do šestého ročníku pro školní rok 2019/20 byla ze strany některých rodičů napadena na MHMP a MŠMT, budeme při přijímání...
Staročeská bajka „O lišcě a o čbánu“ v 7.B Lidé čtou. Ovšem v naší 7. B to nebyla kniha ledajaká. Probírali jsme starší českou literaturu, a proto jsme při výběru...

Španělé v naší škole

19.05.2019 16:06
V těchto dnech probíhá v naší ZŠ výměnný pobyt žáků ze španělského města Valencie. Žáci jsou ubytováni v rodinách českých vrstevníků a je pro ně připraven bohatý program. Od příletu 14.5. již...

1.B,C ve špejcharu

17.05.2019 12:44
Ve středu se žáci 1.B a 1.C sešli se svými pani učitelkami ve špejcharu, aby svým rodičům a známým ukázali, co se během roku naučili. Protože předvedli, že znají celou abecedu, byli v závěru pasováni...
Pondělí -  cesta proběhla bez komplikací, před čtvrtou hodinou odpolední jsme dorazili v pořádku do Cottbusu. Chvíli jsme museli počkat, než nás naváděcí auto zavedlo ke škole, kde již na nás...

Dopravní soutěž

13.05.2019 09:22
Ve spolupráci s Centrem dopravní výchovy Praha 15 v blízkosti školy Veronské náměstí se koncem dubna uskutečnila dopravní soutěž. Nosným tématem bylo dítě jako cyklista.  Otázky připravené pro...

Školní lípa

08.05.2019 21:29
Žáci 3.A zasadili na školní pozemek lípu. Stejný stromek v květináči na podzim ozdobili k velkému výročí narozenin naší země. Tehdy každý vyrobil vlajku s přáním k narozeninám.  V úterý tedy...

Škola v přírodě 4.C

06.05.2019 12:20
Zdravíme rodiče a kamarády. Dojeli jsme v pořádku, už jsme ubytovaní a po obědě. Žáci 4.C a jejich paní učitelka. 
Vážení rodiče, opět se ke mně dostávají informace o stížnostech některých rodičů na kvalitu jídla ve školní jídelně (přímo u mne, nebo u paní vedoucí školní kuchyně si nebyl stěžovat nikdo). Musím se...

McDonald Cup

26.04.2019 10:18
Ve dnech 24. a 25.4. se žáci naší školy zúčastnili obvodního kola McDonald Cupu ve fotbale.  Družstvo složené z žáků 1-3. třídy se umístili na krásném třetím místě a do školy přivezli nejen...

Výuka ve 4.B

24.04.2019 12:22
Vážení rodiče,  vzhledem k dlouhodobější pracovní neschopnosti pí uč. Natherové jsme učinili veškerá opatření, aby výuka v této třídě probíhala v souladu s časovým plánem. Výuku českého jazyka...

Upozornění pro rodiče

17.04.2019 23:14
Vážení rodiče,  byli jsme informováni, že se u několika dětí prvního stupně vyskytl roup dětský. Upozorněte prosím děti na nutnost dodržování hygienických zásad. Děkujeme.
Vážení rodiče a žáci. Stejně jako v předchozích letech bude ZŠ Starodubečská pořádat výcvikový vodácký kurz na řece Ohři a to v termínu od 3.6. do 7.6. Kurz je určen pro žáky 8. a 9. ročníku. Veškeré...
SETKÁNÍ BUDOUCÍCH PRVŇÁKŮ Srdečně zveme budoucí prvňáky (2019/2020) a jejich rodiče 24.4.2019 v 16:00 do Základní školy Dubeč. Pro děti připraví program třídní učitelky. Pro rodiče bude ve školní...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>