Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Kvalifikovaný učitelský sbor

Rozšířená výuka angličtiny + spolupráce se zahraničními školami

Sportovní a volnočasové aktivity

ŠKOLNÍ ROK 2019/20

Plán týdne od ... do ....

 

 

 

Škola je do odvolání pro žáky uzavřena.

 

Základní škola, Starodubečská 413, přijme od září 2020 učitele/učitelku pro první stupeň. V případě zájmu zašlete životopis na adresu reditel@zsdubec.cz.

Organizace zápisu do prvních tříd:

  1. Vzhledem k výjimečným okolnostem jsme termín zápisu posunuli na 21. a 22. 4 .2020, a to vždy od 14:00 do 17:00.
  2. Zápisy jsou v tomto školním roce organizované bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
  3. Z důvodu minimalizace shromažďování většího množství osob prosíme o vyplnění on-line přihlášky včetně rezervace termínu osobní návštěvy školy. On-line přihlášky můžete podávat od 1.4. do 22.4.2020 do 14:00. Pro on-line přihlášku klikněte zde:
  4. Po odeslání on-line přihlášky vám bude do emailové schránky doručena předvyplněná žádost o přijetí žáka. Tuto žádost vytiskněte, doplňte a podepište.
  5. Žádost společně s dalšími potřebnými dokumenty  (občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, doklad o trvalém bydlišti - pokud není shodný s občanským průkazem) doneste ve vámi zarezervovaném termínu do školy, kde bude provedena kontrola a doplnění potřebných údajů k zápisu dítěte.
  6. Žádáte-li o odklad školní docházky, případně i o přijetí do přípravné třídy přineste ještě žádost o odklad školní docházky z webových stránek školy, doporučení školského poradenského zařízení, doporučení dětského lékaře a případně žádost o zařazení do přípravné třídy (z webu školy).
  7. Na základě takto vyplněných a potvrzených přihlášek bude zahájeno správní řízení o přijetí dítěte k povinné školní docházce.
  8. O výsledku správního řízení budete v kladném případě informování na webových stránkách školy a na vývěsce u prozatímního vchodu do školy, v opačném případě písemně doporučeným dopisem na vaši adresu.
  9. Proti nepříznivému výsledku správního řízení máte právo se odvolat prostřednictvím ředitele školy k nadřízenému správnímu orgánu, kterým je MHMP.

Co se děje ve škole

Žáci, kteří se hlásí na střední školy (9. ročníky a víceletá gymnázia) si mohou vyzvednout zápisové lístky v kanceláři školy u pí hospodářky M. Jandové v úředních hodinách. Je to každý pracovní den...
Vážení rodiče, zastavte prosím přednastavené platby za školní družinu. Již v této chvíli máte pravděpodobně zaplaceno až do konce školního roku a zastavením platby zamezíme zbytečnému přeposílání...

Platby za obědy

30.03.2020 10:43
Vážení rodiče, zastavte prosím přednastavené platby za obědy ve školní jídelně. Již v této chvíli máte pravděpodobně zaplaceno až do konce školního roku a zastavením platby zamezíme zbytečnému...
Žádám všechny rodiče žáků 5. ročníku angličtiny, kteří dosud stále nedostali emailem zadání samostudia, aby mě kontaktovali prostřednictvím emailové adresy stancl@zsdubec.cz Jan Štancl
Nabízím rodičům žáků 3A skup. AJ/M.Fikar, přihlášení se na portál web www.classroom.google.com, kde bychom mohli zasílat oboustranně domácí přípravu z anglického jazyka. Otevření spočívá ve vstupu na...
Distanční - korespondenční doučování dětí ZŠ-SŠ.doc (37888)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření...
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru představilo plán, jak by mohly proběhnout jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné...
Vážení rodiče, ministr školství Robert Plaga dne 23.3. sdělil, že počítá se scénářem, že by se české školy mohly otevřít v druhé polovině května, jisté to ale není. Dovolte mi tedy pár upřesňujících...
Prosím rodiče přihlásit přes web classroom.google.com děti pod jejich jmény do jednotlivých kurzů pod následujícími kódy. 3B - cvo6v64 4A,B,C, - gxaelh2 5A,B,C, - yry4sgy Na těchto místech vždy...
Lekce 11 , učebnice s. 24, 25.  - napsat a naučit slovní zásobu - přečíst a porozumět textu Pracovní sešit s. 24 procvičit a zpracovat cv. 1-8 Cílem lekce je, umět pohovořit o nemoci, používat...
Vážení rodiče, v nejbližších dnech vám budou na účty vráceny platby za neuskutečněný lyžařský kurz.

DRUŽINOVÁ SOUTĚŽ ;-)

17.03.2020 09:24
Zdravím všechny děti, které navštěvují ŠD. Situace nám nedovolí být spolu, ale to nám náladu nezkazí. Vyhlašuji soutěž pro ty, které mají čas ;-) a chuť namalovat, či nakreslit obrázek. Podmínkou je...
Vážení rodiče, ukazuje se, že některá z vašich dětí mají velký problém s využitím aplikace classroom.google.com, tedy předeším s přihlášením do ní. Jak se ukázalo při dnešní komunikaci s pane...
- pokračovat  v opakování gramat. časů (viz předchozí), použití ve větách..... - L 15 , důraz položit na opakování gramatiky v uvedené lekci: - zvratná a zdůrazňovací zájmena angl. / reflexive...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>