Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Kvalifikovaný učitelský sbor

Rozšířená výuka angličtiny + spolupráce se zahraničními školami

Sportovní a volnočasové aktivity

plán týdne 5.12. - 9.12.

Pondělí 5.12.

Mikulášská nadílka: 3. a 4. hodinu 

Ticháčková - 14:00 hod. PPP sdružení metodiků prevence 

Úterý 6.12.

Florbal - výběr žáků 1.stupně (doprovod Mášová)

Chemická olympiáda - Benešová, Kodetová (9.tř.) - doprovod Fišerová

Vítková - 14:00 hod. - PPP sdružení výchovných poradců

Středa 7.12. 

Badminton  - smíšené družstvo (doprovod Mášová)

Čtvrtek 8.12.

Pěknicová školení

5.B - Filmohraní - 13:00 -16:00 hod. - Natherová

1.stupeň Zlatý poklad - makroekonom Ing. Pikora (finanční gramotnost), 10:00 - 11:40 hod.

1.stupeň (vybraní žáci - Strahov)- reprezentace v atletice (doprovod Mášová)

Pátek 9.12.

1.stupeň (vybraní žáci) - florbal - doprovod Vedrová

Prales dětem (40 Kč) - 2.stupeň (8:00 hod.- 7.A, 7.B, 6.A, 6.B), (9:15 hod. - 9.A, 8.A)

Neděle 11.12.

Na pomoc opuštěným zvířátkům - od 14:00 hod. (prostor za Tescem): vystoupení pěveckého kroužku a p.Krejzy

 

 

Zápis do prvních tříd školního roku 2017/18 se koná ve dnech 19. a 20. 4. 2017.

 

 

 
 

 

 
 

Úspěchy naší školy

Co se děje ve škole

Po škole pobíhali čerti

05.12.2016 17:00
Dnes byl ve škole zvláštní den. Po škole chodil Mikuláš a doprovázelo jej několik andělů. Jinak ale byla škola plná čertů. Běhali po třídách, strkali zlobivé a neposlušné děti do pytle a chtěli je...

GSA Open Days

05.12.2016 16:44
V pátek jsme v rámci výuky fyziky navštívili GSA agenturu, která má na starosti zavádění a využívání systému navigačních družic Galileo.  V rámci asi hodinové přednášky nám byly představeny...
V sobotu 17. prosince připravují surikatky velký vánoční výlet nejen pro sebe, ale i pro kamarády z 6.B a 7.A.  Rozhodly se pro čokoládovou dílnu v Šestajovicích. Zde si vyrobí každý své vlastní...

Filmobraní a 5.B

05.12.2016 14:03
Ve čtvrtek 8.12. se ve třídě 5.B uskuteční 2. díl naší akce Filmobraní. Sejdeme se ve 13 hodin a skončíme v 16 hod. Promítat budeme artušovské legendy, které si děti vybraly proto, že je zaujali...
Je to přesně měsíc, co jsme navštívili Planetárium Praha ve Stromovce, abychom se něco nového dozvěděli o České republice, kterou teď probíráme v zeměpise. Některé zajímavosti jsme už znali. Seděli...
Schůzka školního parlamentu se koná 13.12.2016, 6.vyuč.hodinu v 7.B
Ve čtvrtek 24.11.se zúčastnili žáci 2. a 3. tříd v rámci školní družiny v Aule školy zajímavé besedy s ošetřovateli z místního terária. Ti s sebou přinesli ukázat dětem agamu, krajtu, želvu a pásovce...
23.11. se konalo školní kolo olympiády v českém jazyce.  Celkem se zúčastnilo 14 žáků. Postupující žáci jsou Jolana Kodetová a Anna Soldátová. Oběma dívkám gratulujeme a držíme palce v obvodním...
V pátek 25.11. k nám opět zavítal pan Holub z Policie ČR. Jeho přednášky byly velmi zajímavé a často i zábavné. S oblibou do přednášek zařazoval někdy i docela odstrašující případy, se kterými...
Minulý týden se výherci školního kola zeměpisné soutěže Pražský glóbus zúčastnili celopražského kola. Akce proběhla v prostorách Stanice přírodovědců na Praze 5. V kategorii A postoupil Lukáš Doležel...

Kam s ním - s odpadem?

25.11.2016 17:25
Ve čtvrtek 24.11. žáci 3.A navštívili Toulcův dvůr, kde jsme se průzkumnickou formou dozvěděli mnoho zajímavého o likvidaci a případné recyklaci odpadů. Zkoumali jsme, třídili, luštili, sami...
24. 11. se konalo školní kolo dějepisné olympiády. Olympiáda je vždy připravena pro 9. a  8. ročníky a zúčastnění mohli dosáhnout šedesáti bodů.  Tématické zaměření tohoto ročníku nese...
V rámci vylepšování technických dovedností žáků naší školy zavádíme již od prvních tříd práce s polytechnickými stavebnicemi. Byly zakoupeny stavebnice Variant pro 1. - 2. třídy a Merkura pro 3. - 5....

Easy English with Zee

23.11.2016 21:23
V úterý 22.11. jsme tak jako v loňském školním roce přivítali v naší škole pana Zee. Žáci 2. - 9. tříd se zúčastnili zábavného interaktivního programu v angličtině. Pan Zdeněk Polách alias pan Zee...
 Protože právě teď v 5. třídách čteme dílo Boženy Němcové - Babičku, připravili jsme na 1. 12. 2016 výlet do míst, kde žila rodina Proškova s babičkou a dětmi, kněžna Zaháňská s Hortensií,...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>