Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Kvalifikovaný učitelský sbor

Rozšířená výuka angličtiny + spolupráce se zahraničními školami

Sportovní a volnočasové aktivity

Plán týdne od 21.5. do 25.5.2018

19.5.-25.5. - 3.A - ŠVP - dopr. Kro., Ved., Otr.

25.5.-1.6. - 5.A - ŠVP - dopr. Kol., Kou., Kří.

pondělí 21.5.

14:00 - provozní porada

Kuč.,  Kří. - škola

úterý 22.5.

Kuč.,  Kří. - škola

středa 23.5.

4.B - Dopravní výchova

7.A - Výlet - dopr. Hla.

2.A - od 17:00 hod. opékání špekáčků v Panské zahradě - org. Peš.

Kuč.,  Kří. - škola

čtvrtek 24.5.

4.A, 5.A - Dopravní výchova

1.- 3.roč. - Program Ovoce do škol (ve třídách)

Kuč.,  Kří. - škola

3.B,C - odpadá výuka plavání

pátek 25.5.

5.B - Dopravní výchova

5.A - odjezd na ŠVP - dop. Kol., Kou., Kří.

Do přípravné třídy Základní školy, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč byli přijati žáci s následujícími evidenčními čísly:

8, 31, 61, 62, 66, 67, 82, 88, 35, 81.

Zbývající volná místa jsou v současné době rezervována pro žáky, kteří v termínu podali žádost o zařazení do přípravné třídy, ale dosud nedodali kompletní potřebnou dokumentaci.

ROZHODNUTÍ

K základnímu vzdělávání od školního roku 2018/19 v ZŠ Starodubečská 413 byli přijati tito žáci:

1 2 3 4 6 9 10 11 12 13 15 16 18 20
21 22 23 24 25 27 28 29 30 32 33 34 36 37
38 39 41 42 43 44 46 47 48 50 51 53 54 56
57 58 59 63 65 68 69 70 71 72 74 76 77 79
80 85 87 89 90 94 95 96 97 98 101 103    

Díky společnému úsilí vedení ZŠ a vedení MČ Praha - Dubeč se podařilo nalézt řešení, které umožňuje přijetí všech dubečských dětí, které projevily zájem o školní docházku na ZŠ Starodubečská 413.

ROZHODNUTÍ

Co se děje ve škole

Žáci osmého a devátého ročníku, kteří se zúčastňují výměnného pobytu v rámci projektu e-twinning, jsou tento týden ve Valencii. Ve fotogalerii najdete postupně obrázky z jednotlivých dní.  Již...
V minulých dnech si naše škola užila tříčlennou návštěvu z afrického Konga. Všichni žáci měli možnost v rámci multikulturního projektu, který je financován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR,...
Podle oficiálních statistik patří Česká republika k předním konzumentům alkoholu v Evropě, což je fakt, na který nemůžeme být hrdí. Také proto jsme ve škole dne 11.5.2018 uspořádali na toto téma...

Kongo v Dubči

10.05.2018 21:27
V rámci multikulturní výchovy zavítali do naší školy tři obyvatelé Konga. Pro děti byl připravený program, kde se dozvěděly zajímavosti o této zemi. Byly zodpovězeny všechny zvídavé otázky. Pro...
V sobotu 5. 5. pořádala základní škola další ročník Dětské divadelní přehlídky. Tento divadelní festival byl určen pro dětské ochotnické soubory složené převážně ze žáků ve věku druhého stupně...
Dnes opět navštívil naši školu nprap. Jaroslav Bican. Děti všech druhých tříd se seznámily s dopravní tématikou, která je zvláště v tomto období velmi aktuální. Žáci čtvrtých tříd se zabývali...
Dnes jsme navštívili interaktivní Dětskou hernu po stopách Karla IV.  Středověké město nás úplně pohltilo. Oblékli jsme si šaty i pokrývky hlavy jako měšťanské děti, postavili hrad, seznámili se...
Testy pro nové uchazeče o přijetí do šestých tříd školního roku 2018/19 se budou konat v ZŠ Starodubečská 413 ve čtvrtek 17.5.2018 od 10:00.  Při příchodu ke škole zvoňte na paní hospodářku,...
V sobotu 5.5. se bude konat ve špejcharu v Dubči další ročník Dětské Divadelní Přehlídky. Se svými předtaveními, které celý rok nacvičují, vystoupí soubory ZŠ Klánovice a ZŠ Staroduebčská. Využijte...
Ve čtvrtek 26. dubna 2018 se soutěžící třináctého ročníku vědomostní soutěže, která je určena žákům základních  škol a víceletých gymnázií, vydali na Hrad, aby získali správné odpovědi na...

Přednáška o houbách

26.04.2018 20:35
 Pro žáky každého ročníku prvního stupně  byla ve středu 25. 4. připravena přednáška člena České mykologické společnosti Jaroslava Malého. Cílem přednášek bylo seznámení dětí s jedlými a...
"Řekni NE drogám - řekni ANO životu"   Těmito slovy začínala přednáška na naší škole. Všichni dnes o drogách hodně mluví, toto téma se probírá v televizi, na internetu, doma i ve školách. Žáci...
Základní škola, Starodubečská 413 může přijmout pro školní rok 2018/19 několik žáků do šestého ročníku. Celkový počet přijímaných žáků bude záviset na počtu úspěšných uchazečů z našich současných...

Plané neštovice

22.04.2018 21:03
Vážení rodiče, upozorňujeme, že se ve škole vyskytly plané neštovice.
Vážení rodiče, abychom předešli zbytečným dohadům a spekulacím, rozhodli jsme se poskytnout tuto informaci s předstihem před definitivním uzavřením zápisů.  K zápisu do prvních tříd pro školní...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Úvod

Dne 12.3.2014 se vypravili čtyři šikovní páťáci do ZŠ Bronzová v Praze 5. Nastalo velké soutěžení ve znalostech anglického jazyka. Naši žáci uspěli velmi dobře ve velké konkurenci žáků pátých tříd z vybraných škol, i jazykových, z celého Středočeského kraje a Prahy. Museli plnit úkoly na sedmi...