Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Fotogalerie: Učitelský sbor

Učitelský sbor

vedení ZŠ: Mgr. Jan Mareš (ředitel), Mgr. Pavla Dolejšová (zástupkyně ředitele)

I. stupeň

Mgr. Kašparová Vladana 0.A kasparova@zsdubec.cz
Mgr. Helena Kropelnická I.A kropelnická@zsdubec.cz
Mgr. Adéla Ježková I.B jezkova@zsdubec.cz
Mgr. Markéta Zemanová I.C zemanova@zsdubec.cz
Mgr. Jana Mikulecká    II.A mikulecka@zsdubec.cz
Mgr. Dana Karasová II.B karasova@zsdubec.cz
Mgr. Martina Pešková III.A peskova@zsdubec.cz
Mgr. Jitka Juříková III.B jurikova@zsdubec.cz
Mgr. Gabriela Žídková III.C zidkova@zsdubec.cz
Mgr. Šárka Kolarovová IV.A kolarovova@zsdubec.cz
Mgr. Věra Natherová IV.B natherova@zsdubec.cz
Mgr. Dagmar Chromková IV.C chromkova@zsdubec.cz
Mgr. Radmila Kramešová V.A kramesova@zsdubec.cz
Mgr. Hana Říhová V.B rihova@zsdubec.cz

2. stupeň

Mgr. Andrea Vlčková VII.A, Čj, Vv, Pč vlckova@zsdubec.cz
PaedDr. Andrea Kondelíková VIII.B, Aj, Rj, VkO kondelikova@zsdubec.cz
PhDr. Libuše Haubeltová VII.B, Čj, VkZ haubeltova@zsdubec.cz
PhDr. Zuzana Filípková VI.A, M filipkova@zsdubec.cz
Mgr. Ivana Vítková VI.B, Př, Z vitkova@zsdubec.cz
Ing. Miloslav Fikar  Aj, Pč fikar@zsdubec.cz
Mgr. Kateřina Zvolánková Aj zvolankova@zsdubec.cz
Mgr. Marie Mášová Tv, VkZ 722 942 460
(masova@zsdubec.cz)
Bc. Jan Štancl VIII.A, Aj, VkO, Hv stancl@zsdubec.cz
Mgr. Karolína Slánská IX.A, M, F slanska@zsdubec.cz
DiS. Jakub Turek Hv turek@zsdubec.cz
Robert Woodard (rodilý mluvčí) Aj woodard@zsdubec.cz
Ing. Jaroslav Všetečka Inf, Sp, Rob vsetecka@zsdubec.cz
Mgr. Jaroslava Horynová D horynova@zsdubec.cz
Mgr. Michaela Čermáková Vv, Pč, VkO cermakova@zsdubec.cz
Mgr. Petr Čunát Špj cunat@zsdubec.cz